Šola Tendoryu

Smer, ki jo gojimo tudi mi, je utemeljil Kenji Shimizu (8. dan), in nosi ime Tendoryu. Kenji Shimizu je bil zadnji učenec mojstra Moriheia Useshibe in je živel pri njem vse do njegove smrti. Njegova šola/smer je poleg Japonske razširjena še v Belgiji, Nizozemski, Danski in v Nemčiji ter seveda v Sloveniji (predvsem na severovzhodu). Naši člani se redno udeležujejo njegovih seminarjev v Nemčiji, nekajkrat pa je bil tudi v Sloveniji.

Naš evropski prijatelj, vodja Aikido zveze Tendo Aikido-Verband e.V. (TAV) Klaus Krueger (5. dan) iz Nemčije nas je dolga leta učil AIkido.

Težko je na kratko opisati razlike med našo in drugimi šolami. Če velja, da sta v aikidu dve skrajnosti - ena močno poduhovljena in druga izrazito "mehanska", potem je naš tendoryu nekje vmes, tako kot večina današnjih modernih šol. Naši člani med značilnostmi tendoryuja največkrat omenjajo še bolj povdarjeno krožno gibanje in izredno počasno formalno napredovanje v višje stopnje.